Přeskočit na obsah


Stanovy společenství

Dne 19. 5. 2016 byly schváleny stanovy společenství vlastníků pro dům čp. 600.
Ke stejnému datu byla schválena změna názvu společenství na: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 600, ulice
Malkovského, Praha 18 – Letňany.

Obsah stanov je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

V příloze je kompletní znění ve formátu PDF.
Stanovy společenství

Vloženo do rubriky Společenství vlastníků.


Průkaz energetické naročnosti budovy

Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 177/2006 Sb.) a vyhlášky č. 148/2007 Sb. vydává Společenství vlastníků jednotek Malkovského 600, Praha 9 -Letňany, IČ 27204014 průkaz energetické náročnosti budovy pro bytový dům na adrese Malkovského 600, Praha 9 – Letňany.
Průkaz je nyní potřeba např. při prodeji nebo pronájmu bytové jednotky.

Průkaz byl vyhotoven v době provádění revitalizace bytového domu v období červen-listopad 2011, kdy se stavební změny významně promítly do celkové náročnosti budovy a platnost je do 21. 5. 2021.

Vyhotovení provedl certifikovaný auditor  č. 271p. Renata Straková.

Budova nadále splňuje stupnicový stav B – měrná spotřeba 79 kWh/m2rok, celková dodaná energie 837,56 GJ/rok

Dodatečné vyjádření auditora k platnosti dle novely 318/2012 Sb.

Zpracované PENB pro potřeby stavebního řízení při rekonstrukci obvodového pláště platí 10 let a lze je dále použít pro potřeby prodeje či pronájmu budovy, dle nových požadavků zákona o hospodaření energií 318/2012 Sb. „

Přiložený soubor je opatřen heslem, které na požádání sdělí zástupci výboru SVJ Malkovského 600.

Prukaz_energeticke_narocnosti_budovy

 

Vloženo do rubriky Společenství vlastníků.


Řád kolárny

Společenství pro dům č.p. 600, ulice Malkovského, Praha 18 – Letňany
zapsáno v rejstříku společenství, vedeném MS v Praze, oddíl S, vložka 5340

vydává

 ŘÁD KOLÁRNY

pro bytový dům Malkovského 600, Praha 18 – Letňany

 1. Na přístup do kolárny mají nárok všechny bytové jednotky
 2. Každá bytová jednotka může do kolárny uložit kola do počtu nahlášených obyvatel
 3. Při vstupu musí každý oprávněný použít vstupní čip, místnost je chráněna pohybovým čidlem s alarmem
 4. Bytová jednotka obdrží oproti podpisu dva klíče od kolárny
 5. Uživatelé kolárny jsou povinni udržovat místnost zamknutou
 6. Ztráta klíče je zpoplatněna částkou 500,- Kč – náhradní klíč nelze vyhotovit bez bezpečnostní karty, kterou vlastní výbor SVJ
 7. Do kolárny je povoleno ukládat pouze pojízdná jízdní kola (např. horská, trekingová, silniční, elektrokola)
 8. Mimo výše uvedených jízdních kol je ZAKÁZÁNO v kolárně skladovat cokoliv jiného
 9. Jízdní kola lze uzamknout vlastním zámkem
 10. Jízdní kola nejsou v kolárně pojištěna proti odcizení, doporučujeme řešit v rámci pojištění domácnosti

Vloženo do rubriky Informace pro obyvatele.


Důležité informace k revitalizaci bytového domu

Žádáme obyvatele domu, aby každý požadovaný zásah do fasády domu a i do zábradlí lodžií (tj. instalace mříží, satelitů, antén apod.) předem projednali s Výborem SVJ. Při nevhodném zásahu hrozí:

– poškozeni tepelných vlastností zateplení
– zatékání pod polystyren
– ztráta záruk na provedené dílo

Způsobená škoda pak bude muset být vymáhána přímo na konkrétních vlastnících příslušného bytu.
Fasáda je dle Zákona 72/1994 Sb. v aktuálním znění spolu s dalšími vyhl. a nař. vlády ČR společným  majetkem všech vlastníků domu.

To, jak bude bytový dům za čas vypadat teď plně záleží na lidech, jak se budou k opravenému domu chovat.

 

Vloženo do rubriky Informace pro obyvatele.


Řád kočárkárny

Společenství pro dům č.p. 600, ulice Malkovského, Praha 18 – Letňany
Zapsáno v rejstříku společenství, vedeném MS v Praze, oddíl S, vložka 5340

vydává

ŘÁD KOČÁRKÁRNY
pro bytový dům Malkovského 600, Praha 18 – Letňany


 1. Na přístup do kočárkárny mají nárok všechny bytové jednotky, které mají v jednotce nahlášené nezletilé dítě
 2. Bytová jednotka s nárokem na přístup obdrží oproti podpisu dva klíče od kočárkárny
 3. Uživatelé kočárkárny jsou povinni udržovat místnost zamknutou
 4. Ztráta klíče je zpoplatněna částkou 500,- Kč – náhradní klíč nelze  vyhotovit bez originální karty kterou vlastní výbor SVJ
 5. Do kočárkárny je povoleno ukládat následující předměty: dětské kočárky, dětská kola, tříkolky, odrážedla, šlapadla, sáňky, boby,  větší přenosné hračky (míče, trampolíny apod.)
 6. Mimo výše uvedené je ZAKÁZÁNO v kočárkárně skladovat cokoliv jiného
 7. Soukromé věci lze uzamknout vlastním zámkem k tomu uzpůsobeným madlům
 8. Soukromé věci nejsou v kočárkárně pojištěny proti odcizení

 

O přístup do kočárkárny požádejte člena výboru SVJ p. Zbyňka Helcla, byt č. 37.

 

Vloženo do rubriky Informace pro obyvatele.


Zprávy z výboru březen-listopad 2010

Za půl roku se v bytovém domě uskutečnily tyto opravy a rekonstrukce:

 • výměna světel na schodiších, osazení úspornými zářivkami, světla reagují na pohyb
 • oprava zvonkové tabla – funkční zvonky i interkom pro všechny byty
 • kompletní vymalování společných prostor, schodiště, vstupní část
 • instalace mříží – kočárkárna dveře i okna, nebytový prostor dveře
 • oprava podest v přední i zadní části vchodu, natření a oprava zábradlí
 • oprava podlahy v suterénu – vystěrkování, natření
 • instalace nových poštovních schránek
 • oprava zdí a vymalování kočárkárny

V souvislosti s novými poštovními schránkami prosíme všechny uživatele bytů, aby při výměně jmenovek používali stejný způsob označení jaký byl zvolen poprvé pro všechny schránky. Použitý font pro písmo pro jméno na schránce je “ Times Roman“, velikost 20 pro jeden krátký řádek, případně velikost 16 pro více písmen na jednom řádku. Pro tisk využijte vzorový soubor.

Vloženo do rubriky Výbor SVJ.


Zprávy z výboru – leden/únor 2010

ÚKLID

 • Od 1. 2. 2010 jsme uzavřeli smlouvu o úklidu s pí. Horváthovou, byt č. 2, který bude probíhat týdně sobota-neděle.
 • Od 1. 2. 2010 jsme uzavřeli novou výhodnou smlouvu s fy Voicetronic, s.r.o., která bude týdně provádět základní úklid v domě a zajišťovat odklizení sněhu u OBOU vchodů v zimním období. Doba úklidu je středa-čtvrtek

V domě bude uklizeno DVAKRÁT týdně za nižší částku než doposud.

Vloženo do rubriky Výbor SVJ.


Převzetí dokumentů k bytovému domu

Dne 17 .12. 2009 byly převzaty od odstupujícího pověřeného vlastníka dokumenty k bytovému domu.

Jedná se o tyto listiny

 1. Notářský zápis 7. 10. 2004 – první schůze společenství – 36 listů
 2. Mándátní smlouva o obstarání správy společných částí domu – 6 listů
 3. Návrh na zápis společenství do rejstříku společenství, uložení do sbírky listin 6. 12. 2004 – 4 listy
 4. Usnesení Městského soudu v Praze – F 136228/2004 – 1 list
 5. Doložená listina za účelen založení do sbírky listin – 1 list
 6. Usnesení Městského soudu včetně doložky právní moci – 1 list
 7. Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu KB ze dne 6. 1. 2005 – 2 listy
 8. Výpis z rejstříku společenství – 1 list
 9. Osvědčení o registraci k daním FÚ pro Prahu 9 ze dne 28. 1. 2005 – 1 list
 10. Výpis z katastru nemovistostí – LV 2578 ze dne 8. 9. 2004 – 4 listy
 11. Dopis MČ Praha 18 ve věci umístění sběrných nádob na směsný odpad včetně odpovědi – 3 listy
 12. Smlouva o dílo č. 273/08/IN – instalace TRV, šroubení – zhotovitel INMES s.r.o. ze dne 8. 12. 2008 – 4 listy
 13. Dopis vlastníka bytu č. 8 ve věci výměny schránek včetně odpovědi – 2 listy
 14. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 5. 12. 2005 – 3 listy
 15. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 1. 2. 2007 – 3 listy
 16. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 18. 2. 2008 – 3 listy
 17. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 15. 12. 2008 – 4 listy
 18. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 5. 10. 2009 – 4 listy
 19. Oznámení o prodeji části podniku ze dne 1. 10. 2009 – 1 list
 20. Návrh na zápis změny do rejstříku společenství ze dne 15. 12. 2009 – 10 listů
 21. Dokumentace k opravě střešní konstrukce po vichřici

Převzal předseda výboru R. Vybíral, kontrolu dokumentů provedl místopředseda výboru Z. Helcl

Vloženo do rubriky Výbor SVJ.


Vichřice Emma a její následky

O prvním březnovém víkendu se republikou přehnala vichřice, která dostala jména Emma. Napáchala dost škod, především na západě čech.

Svoji sílu ukázala i v Praze, kde si bohužel vybrala nástavby v ulici Malkovského, kontrétně byly postiženi obyvatelé v čísle 599, 600 a 601. Byty v nejvyšších patrech přišli o střechu, která v jednom případě celá spadla dolů na místo, kde je pískoviště…

Aktuální informace přinesla Televize Nova ve večerních zprávách.

Vloženo do rubriky Ostatní.