Přeskočit na obsah


Převzetí dokumentů k bytovému domu

Dne 17 .12. 2009 byly převzaty od odstupujícího pověřeného vlastníka dokumenty k bytovému domu.

Jedná se o tyto listiny

 1. Notářský zápis 7. 10. 2004 – první schůze společenství – 36 listů
 2. Mándátní smlouva o obstarání správy společných částí domu – 6 listů
 3. Návrh na zápis společenství do rejstříku společenství, uložení do sbírky listin 6. 12. 2004 – 4 listy
 4. Usnesení Městského soudu v Praze – F 136228/2004 – 1 list
 5. Doložená listina za účelen založení do sbírky listin – 1 list
 6. Usnesení Městského soudu včetně doložky právní moci – 1 list
 7. Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu KB ze dne 6. 1. 2005 – 2 listy
 8. Výpis z rejstříku společenství – 1 list
 9. Osvědčení o registraci k daním FÚ pro Prahu 9 ze dne 28. 1. 2005 – 1 list
 10. Výpis z katastru nemovistostí – LV 2578 ze dne 8. 9. 2004 – 4 listy
 11. Dopis MČ Praha 18 ve věci umístění sběrných nádob na směsný odpad včetně odpovědi – 3 listy
 12. Smlouva o dílo č. 273/08/IN – instalace TRV, šroubení – zhotovitel INMES s.r.o. ze dne 8. 12. 2008 – 4 listy
 13. Dopis vlastníka bytu č. 8 ve věci výměny schránek včetně odpovědi – 2 listy
 14. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 5. 12. 2005 – 3 listy
 15. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 1. 2. 2007 – 3 listy
 16. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 18. 2. 2008 – 3 listy
 17. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 15. 12. 2008 – 4 listy
 18. Pozvánka a zápis ze shromáždění ze dne 5. 10. 2009 – 4 listy
 19. Oznámení o prodeji části podniku ze dne 1. 10. 2009 – 1 list
 20. Návrh na zápis změny do rejstříku společenství ze dne 15. 12. 2009 – 10 listů
 21. Dokumentace k opravě střešní konstrukce po vichřici

Převzal předseda výboru R. Vybíral, kontrolu dokumentů provedl místopředseda výboru Z. Helcl

Share

Vloženo do rubriky Výbor SVJ.


0 odpovědí

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.HTML značky jsou povoleny

nebo odpovědět na tento příspšvek přes trackback.

*