Přeskočit na obsah


Důležité informace k revitalizaci bytového domu

Žádáme obyvatele domu, aby každý požadovaný zásah do fasády domu a i do zábradlí lodžií (tj. instalace mříží, satelitů, antén apod.) předem projednali s Výborem SVJ. Při nevhodném zásahu hrozí:

– poškozeni tepelných vlastností zateplení
– zatékání pod polystyren
– ztráta záruk na provedené dílo

Způsobená škoda pak bude muset být vymáhána přímo na konkrétních vlastnících příslušného bytu.
Fasáda je dle Zákona 72/1994 Sb. v aktuálním znění spolu s dalšími vyhl. a nař. vlády ČR společným  majetkem všech vlastníků domu.

To, jak bude bytový dům za čas vypadat teď plně záleží na lidech, jak se budou k opravenému domu chovat.

 

Share

Vloženo do rubriky Informace pro obyvatele.